Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Norėdami peržiūrėti dokumentą, turite atsiųsti į savo kompiuterinį įrenginį, kuriame turi būti įdiegta pdf rinkmenų peržiūros programa, pavyzdžiui, Adobe Acrobat Reader (atsisiųsti galite iš čia).

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
I ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS  Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI  Atsiųsti
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  Atsiųsti
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  Atsiųsti
 
 

 

 

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Dokumento pavadinimasNuoroda
2016 M. FINANSŲ RINKINYS (.ZIP)   Atsiųsti 
I ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
I KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
II ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
II KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
2015 m. finansų rinkinys
Dokumento pavadinimasNuoroda
2015 M. FINANSŲ RINKINYS (.ZIP) Atsiųsti
III ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
IV ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
I-IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA Atsiųsti

III ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
II ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I ketvirtis
Dokumento pavadinimas Nuoroda
I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I-IV ketvirčiai
Dokumento pavadinimasNuoroda
I-IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA Atsiųsti
III ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
III KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
II ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
II KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
II KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I ketvirtis
Dokumento pavadinimasNuoroda
I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
I KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I-IV ketvirčiai
Dokumento pavadinimasNuoroda
I-IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS. BENDROJI INFORMACIJA Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (1 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (2 dalis) Atsiųsti
I-IV KETVIRČIO GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA Atsiųsti

Paaiškinimas.

Remiantis LR vyriausybės nutarimu - DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO:

Įstaigos interneto svetainės srityje „Finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi skelbti įstaigos finansinių ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.
Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Pamokų laikas

 • 8.00 - 8.45
 • 8.55 - 9.40
 • 9.50 - 10.35
 • 11.00 - 11.35
 • 12.00 - 12.45
 • 12.55 - 13.40
 • 13.50 - 14.35